Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in
richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten
gelden voor voertuigen ingeschreven in Tsjechië, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer. De
maximumgewichten gelden bij cabotage.
Maten en gewichten
a. Hoogte ……………………………………………………………………………………… 4,00 m
b. Breedte …………………………………………………………………………………….. 2,55 m
• koelvoertuig (wanddikte tenminste 45 mm) ………………………………… 2,60 m
c. Enkele as …………………………………………………………………………………………………………… 10,00 ton
• aangedreven as …………………………………………………………………………………………………. 11,50 ton
d. Lengte
• vrachtauto; aanhangwagen ……………………………………………………. 12,00 m
• trekker+oplegger ……………………………………………………………………. 16,50 m
• trekker+oplegger+aanhangwagen ………………………………………….. 22,00 m
• vrachtauto+aanhangwagen …………………………………………………….. 18,75 m
• vrachtauto+2 aanhangwagens ………………………………………………… 22,00 m
e. Tandem-as vrachtauto asafstand minder dan 1,0 m ………………………………………………….. 11,50 ton
• asafstand tussen 1,0 m – 1,3 m …………………………………………………………………………… 16,00 ton
• asafstand tussen 1,3 m – 1,8 m …………………………………………………………………………… 18,00 ton
• idem, met aandrijfas met dubbellucht en
luchtvering of gelijkwaardige voorziening, of
aandrijfas met dubbellucht en een asdruk per as
van niet meer dan 9,5 ton …………………………………………………………………………………… 19,00 ton
f. Tandem-as aanhangwagen/oplegger asafstand minder dan 1,0 m …………………… 11,00 ton
• asafstand tussen 1,0 m – 1,3 m …………………………………………………………………………… 16,00 ton
• asafstand tussen 1,3 m – 1,8 m …………………………………………………………………………… 18,00 ton
• asafstand 1,8 m of meer …………………………………………………………………………………….. 20,00 ton
g. Tridem-as aanhangwagen/oplegger asafstand niet meer dan 1,3 m . 21,00 ton
• asafstand tussen 1,3 m – 1,4 m …………………………………………………………………………… 24,00 ton
h. Vrachtauto met 2 assen ……………………………………………………………………………………. 18,00 ton
• met 3 assen ……………………………………………………………………………………………………… 25,00 ton
• idem, met aandrijfas met dubbellucht en luchtvering of gelijkwaardige voorziening,
of aandrijfas met dubbellucht en een asdruk per as van niet meer dan 9,5 ton ………….. 26,00 ton
• met 4 assen of meer ………………………………………………………………………………………….. 32,00 ton
h. Aanhangwagen met 2 assen ………………………………………………………………………………… 18,00 ton
• met 3 assen …………………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 24,00 ton
• met 4 assen of meer ……………………………………………………………….. 12,00 m ……………. 32,00 ton
i. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie
• met 4 assen (2+2) …………………………………………………………………………………………….. 36,00 ton
• met 5 assen (2+3) …………………………………………………………………………………………….. 42,00 ton
• met 5 assen (3+2) …………………………………………………………………………………………….. 43,00 ton
• idem, met aandrijfas met dubbellucht en luchtvering of gelijkwaardige voorziening,
of aandrijfas met dubbellucht en een asdruk per as van niet meer dan 9,5 ton ………….. 44,00 ton
• met 6 assen (3+3) …………………………………………………………………………………………………….. 48,00 ton
j. Trekker-opleggercombinatie met 3 assen ………………………………………………………………… 28,00 ton
• met 4 assen (2+2), asafstand tussen 1,3 m – 1,8 m ……………………………………………………. 36,00 ton
• idem, asafstand van 1,8 m of meer ………………………………………………………………………….. 36,00 ton
• idem, maar met dubbellucht en luchtvering en maximale treingewichten
van de combinatiedelen van 18 ton en 20 ton ……………………………………………………………. 38,00 ton
• met 5 assen (2+3) ……………………………………………………………………………………………………… 42,00 ton
• met 5/6 assen (3+2/3+3), op voorwaarde dat de aangedreven as
van het trekkend voertuig is uitgerust met dubbellucht en luchtvering
en de asdruk van een enkele as niet meer is dan 9,5 ton ……………………………………….. 44,00 ton
• met 6 assen (3+3) ………………………………………………………………………………………………… 48,00 ton

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Geen uitstekende lading toegestaan.