Rijverboden

Voor voertuigen en voertuigcombinaties boven 7,5 ton toegestaan totaalgewicht (ttg) geldt een rijverbod op zon- en feestdagen van 13.00 uur tot 22.00 uur op snelwegen, hoofdwegen en wegen van de 1e categorie.
Vakantierijverboden
Voor voertuigen en voertuigcombinaties boven 7,5 ton ttg geldt een rijverbod vanaf 26 juni tot en met 30 augustus op snelwegen, hoofdwegen en wegen van de 1e categorie op de volgende tijden:
• Op vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur
• Op zaterdag van 07.00 tot 13.00 uur

Uitzonderingen
Van het rijverbod zijn vrijgesteld voertuigen ingezet voor gecombineerd vervoer (weg/spoor of weg/water), waarbij de dichtst bij gelegen laad- of losterminal in Tsjechië ligt, voertuigen voor aanleg en onderhoud van wegen, goederen, die worden geladen in of gelost uit vliegtuigen, schepen of treinen binnen een straal van 100 kilometer.
Voorts is uitgezonderd het vervoer van landbouwproducten in oogsttijd, bederfelijke waar (volgens het ATP, het voertuig moet voor meer dan de helft van het laadvermogen deze lading bevatten), levend vee, brandstof naar tankstations, post en lege ritten in directe samenhang met bovenstaande uitzonderingen.
Uitgezonderd zijn ook voertuigen bij natuurrampen, van het leger, de politie en de brandweer; voertuigen met temperatuur- of kristallisatiegevoelige chemische stoffen.

Milieuzone
In Praag zijn milieuzones ingesteld voor voertuigen >3,5 ton en voor voertuigen >6 ton. Alleen Euro-4 is toegestaan, of Euro-3 met retrofilter. Registratie is verplicht. Een milieuzone wordt aangeduid met Zóna, Nízkoemisním Zónám, Nízkoemisní Zóny. Registratie voor 8 dagen of een jaar kan bij City Hall Prague (Department of Transport agendas) Jungmannova 29, 11000 Prague 1, telefoon 00420-236004486, fax -236007040 voor voertuigen >3,5 ton. Voor >6 ton Ivana Čuříková , City Hall Prague (Department of Transport agendas) Jungmannova 29, 11000 Prague 1, telefoon 00420-236004438, fax -236007040. Zie ook http://lowemissionszones.eu .

Ontheffingen
Onder bepaalde voorwaarden, en dan nog slechts in zeer dringende gevallen, kunnen
ontheffingen van het rijverbod worden verleend. Onder dringende gevallen wordt onder meer verstaan het vervoer ten behoeve van jaarbeurzen, markten en tentoonstellingen, het vervoer van levens- en genotmiddelen en dranken, vervoer van renpaarden (indien op de renbaan geen geschikte stallen aanwezig zijn) en slachtvee bestemd voor op maandag te houden veemarkten, vervoer dat aan tijd is gebonden in verband met laden, lossen of herstel van zeeschepen.

Aanvraagprocedure
Aanvragen moeten minimaal vier weken voor aanvang van het transport worden ingediend bij het Ministerie van Verkeer: Ministerstvo dopravy CR, Nábrezí Ludvíka Svobody 12, CZ-110 15 Praag 1, tel. 00420-251411111, -223031305, fax -223031259.