Tolwegen/heffingen

In Tsjechië is voor het gebruik van hoofdwegen en autosnelwegen door voertuigen met tenminste vier wielen of voertuigen met aanhangwagens tol verplicht. Het betreft de volgende auto(snel) wegen: D1, D2, D3, D5, D8, D11, D47, R1, R4, R6, R7, R10, R35, R46, R48, R52, R55, R56 en R63 en een 13-tal trajecten van hoofdwegen.

Voertuigen >3,5 ton – Elektronisch tolsysteem
Voertuigen van meer dan 3,5 ton kunnen met een kastje, de zogenaamde Premid, de tol betalen. De voertuiggebonden Premids worden op de voorruit van het voertuig aangebracht. Premids zijn aan de grens verkrijgbaar, maar dan alleen op basis van vooruitbetaling (pre-paid premids). Bedragen kunnen contant, of met bank-, credit- en tankkaarten worden voldaan.
Voor tolbetaling achteraf (post-pay) eerst een contract afsluiten bij een van de 14 Premid Contact Point Centres in Tsjechië, of tot een kaartmaatschappij. Pre-registratie voor een latere post-pay overeenkomst kan ook via internet, maar het contract moet wel fysiek ondertekend worden ter plaatse in Tsjechië. In 2013 heeft de Tsjechische tolmaatschappij MYTO CZ de geldigheidstermijn van de borgsom voor de Premid tol kastjes teruggebracht van drie naar één jaar na de laatste gebruikstransactie. Dit echter met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2012. Dit betekent, dat de borgsommen van CZK 1.550,= (ca. 50 euro) op Premids, die na die datum niet meer zijn gebruikt per 1 september 2013 komen te vervallen.
MYTO CZ heeft haar klanten die het betreft onlangs daarvan in kennis gesteld. De tegoeden op die Premids vervallen overigens niet.
De Premids dienen persoonlijk in Tsjechië te worden ingeleverd. Pre-pay units kunnen bij elk MYTO servicepunt worden ingeleverd, post-pay units uitsluitend bij MYTO Contact Points. Tarieven geldig vanaf 1 januari 2015, in Tsjechische kronen, per kilometer:

Emissieklasse EURO             0–II                    EURO III–IV                   EURO V                   EURO VI,EEV
Aantal assen                         2     3         4+       2         3           4+          2         3         4+    2       3      4+
Autosnelwegen
en autowegen                    3,34  5,70   8,24   2,82   4,81       6,97       1,83   3,13    4,52 1,67 2,85 4,12
– op vrijdagen
15.00-20.00 uur                  4,24  8,10  11,76 3,58    6,87       9,94     2,33   4,46    6,46 2,12  4,05 5,88
Wegen van de
1e categorie                         1,58  2,74   3,92  1,33     2,31      3,31      0,87  1,50    2,15  0,79 1,37 1,96
– op vrijdagen
15.00-20.00 uur                   2,00   3,92   5,60  1,69   3,31       4,74      1,10    2,15   3,07 1,00 1,96 2,80

Meer details over het elektronisch tolsysteem, waaronder een kaart van het tolplichtige wegennet en een tolcalculator, staat op de volgende websites: http://www.premid.cz en http://www.mytocz.cz. Van deze website kan ook het registratieformulier worden gedownload.
Voertuigen tot en met 3,5 ton – Tweedelig vignet

Voertuigen met een toegestaan totaalgewicht tot en met 3,5 ton dienen te zijn voorzien van een
Tsjechisch tolvignet. Het vignet kan bij postkantoren, tankstations en grensovergangen in de Tsjechische Republiek worden gekocht. De organisaties Ustredni Automotoklub en Ceske Autoklub verkopen het vignet aan alle grote grensovergangen.
Het tweedelige vignet bestaat uit:
• Een zelfklevend vignet, dat aan de binnenkant van de voorruit moet worden aangebracht
• Een coupon die aan boord van het voertuig aanwezig moet zijn
Het is verplicht het kenteken van het voertuig in de daartoe bestemde plaatsen op beide delen van het vignet in te vullen.
De kosten van het vignet zijn afhankelijk van het maximum toegestaan totaalgewicht (ttg) van het voertuig. Bij de berekening van het gewicht moet ook het ttg van de aanhangwagen of oplegger worden meegerekend.
Er zijn jaar-, maand- en weekvignetten. De prijzen waren per 1 januari 2012 respectievelijk: 1.500, 440 en 310 CZK.

Geldigheidsduur van de vignetten:
10 dagenvignet: Vanaf de dag vermeld op het vignet en de volgende negen dagen
Maandvignet: Vanaf de dag vermeld op het vignet tot de zelfde dag van de volgende maand. Als de volgende kalendermaand deze dag niet heeft, vervalt het vignet op de laatste dag van de maand. Jaarvignet: Van 1 december 2011 tot 31 januari 2013
Maand- en weekvignetten kunnen van te voren verkregen worden, onder voorwaarde dat op het moment van verkoop de geldigheidsperiode is aangegeven. Als deze geldigheidsperiode niet is aangegeven, is het vignet niet geldig. Een weekvignet dient ook te worden gekocht wanneer men minder dan een week in Tsjechië is.
Voor het gebruik van de tolwegen zonder geschikt geldig tweedelig vignet is een boete van maximaal CZK 5.000 verschuldigd. Bij herhaalde overtreding of als de bestuurder niet ter plaatse kan betalen, wordt een administratieve procedure gestart. De boete kan in dat geval oplopen tot CZK 500.000

Betaalmogelijkheden
Er kan niet overal met de gebruikelijke creditcards worden betaald.