Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden in principe de bepalingen van het ADR. Voor heet vervoer van gevaarlijke stoffen van de klasse 1 en 7 is een aanvullende vergunning nodig. Neemt u contact op met de bevoegde instantie. Zie hiervoor de website: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm#Czech.