Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom                                                         : 50 km/uur
Buiten de bebouwde kom, voor vrachtauto’s met een
toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton                    : 80 km/uur

Bijzondere regels
• Verkeer op verkeerspleinen heeft voorrang op het naderende verkeer
• Er geldt een absoluut rookverbod tijdens het rijden
• Voertuigen met blauw zwaailicht hebben altijd voorrang, ook zonder sirene
• Solovoertuigen van meer dan 3,5 ton ttg en voertuigcombinaties langer dan 7 meter mogen een ander voertuig niet inhalen, indien zij zelf een dusdanige lage snelheid hebben dat ze daarmee andere voertuigen hinderen
• Men dient ook overdag gedimd licht te voeren
• Banden dienen tenminste 1,6 mm profieldiepte te hebben.
Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
Het is niet verplicht om sneeuwkettingen mee te nemen. Van 1 november tot 31 maart worden
sneeuwkettingen aan gebracht als verkeersborden dit aangeven. Er moet minimaal één paar kettingen op de wielen van de aandrijfas en bij samen gestelde voertuigen worden twee paar kettingen (voor- en achtergedeelte) gebruikt. Voor het rijden met sneeuwkettingen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. Sneeuwkettingen kunnen gebruikt worden als alternatief voor winterbanden, op voorwaarde dat de hele weg bedekt is met sneeuw.
Winterbanden zijn verplicht op alle wegen in de periode 1 november tot en met 31 maart.
Winterbanden moeten op de aangedreven assen (voertuigen boven de 3,5 ton) aangebracht zijn. De minimumprofieldiepte is 6 millimeter. De banden moeten het kenmerk M+S, M.S. of M&S dragen.
Voertuigen met een gewicht van 3,5 ton of minder, moeten op alle assen zijn voorzien van winterbanden, met een minimumprofieldiepte van 4 millimeter, met het kenmerk M+S, M.S. of M&S. Spijkerbanden zijn verboden.

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Pech onderweg
Bij pech onderweg kunt u bellen met: 00420-261104477, Servis 24, speciaal voor vrachtauto’s en
koelvoertuigen.

Noodnummers:
• Politie 158
• Stadspolitie 156
• Brandweer 150
• Ambulance 155

Boetes
Boetes dienen contant te worden betaald en kunnen oplopen tot 50.000 CZK (circa 1.600 euro). Er kan een borgsom worden verlangd. In Tsjechië geldt een strafpuntensysteem voor verkeersovertredingen en overtredingen voor rij- en rusttijden:
• Overtredingen kunnen worden bestraft met 1 tot 7 strafpunten per geval; b.v. overschrijding rijtijden of onvoldoende rusttijden levert 4 strafpunten op
• Wanneer een chauffeur een puntensaldo van 12 punten heeft bereikt, wordt hem een jaar lang een rijverbod voor Tsjechië opgelegd. Dit rijverbod geldt voor elk gemotoriseerd voertuig
• Het rijverbod wordt meteen opgelegd bij overtredingen met 7 strafpunten
• Het rijverbod wordt ook opgelegd wanneer men bepaalde zware overtredingen twee of meer malen per jaar begaat, zoals te hard rijden of doorrijden ondanks een stopsignaal
• Het rijverbod hoeft niet in het rijbewijs te worden aangetekend. Opgelegde rijverboden worden centraal bijgehouden. Controlediensten hebben toegang tot deze informatie
• Na automatische afloop van het rijverbod, start men weer met 0 punten
• Punten afbouwen is mogelijk door een jaar lang geen nieuwe punt of punten te behalen. Er worden dan automatisch 4 punten afgetrokken
• De puntenstand wordt bijgehouden door het betreffende ‘verkeersbureau’ (ruim 200 in heel Tsjechië), waar de eerste overtreding met punten is vastgelegd. Aldaar kan men de totale bereikte puntenstand opvragen. Men kan zijn puntenstand ook op vragen door contact op te nemen met het Tsjechische Ministerie van Transport, Drivers Administration Department, tel. 00420-972231456